Ventilatie

Bij nieuwbouw of renovaties van particuliere gebouwen is een ventilatiesysteem verplicht.  Hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe groter de nood aan een goed ventilatiesysteem.  Er zijn 4 verschillende systemen om gecontroleerd te ventileren.

Ook bij grotere gebouwen is het belangrijk de aanwezige lucht in een ruimte te vernieuwen zodat de binnenlucht niet verontreinigd wordt.  Wanneer deze lucht verwarmd, gekoeld of bevochtigd wordt, spreken we van geklimatiseerde lucht.  Wij plaatsen luchtgroepen in zowel middelgrote als grote gebouwen.

Luchtgroepen werken met elektrische ventilators die verse lucht naar binnen voeren.  De ventilator zuigt ook de vervuilde lucht af en stuurt die naar buiten.  De ingebouwde warmtewisselaar recupereert een groot deel van de warmte uit de af te voeren lucht en verwarmt daarmee de verse buitenlucht vooraleer het binnen stroomt. 

voordelen: